Khuyến mãi dịch vụ chữ ký số công cộng CK-CA sang dùng VNPT-CA

12/01/2017 

KHUYẾN MÃI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CK-CA SANG DÙNG VNPT-CA
 

1.  Thời gian triển khai:  Từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 30/06/2017.

2.  Tên gói cước: Organization ID Standard - Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp.

3.  Đối tượng sử dụng: Đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, các tổ chức. Phương thức chuyển đổi thực hiện cho 02 đối tượng:

Đối tượng 1: Các khách hàng đã hết hạn, có nhu cầu sử dụng tiếp và đồng ý ký hợp đồng với VNPT để sử dụng gói cước mới của VNPT.

Đối tượng 2: Các khách hàng còn thời hạn sử dụng cần đăng ký thêm thời gian sử dụng (gói cước 1 năm, 2 năm, 03 năm) đồng thời vẫn bảo lưu thời hạn còn lại cho khách hàng

4.  Khuyến mãi:

4.1    Khách hàng đăng ký mới gói cước VNPT-CA (Giá chưa bao gồm VAT):

4.2    Khách hàng chuyển đổi và đăng ký thêm gói cước VNPT-CA:

-         Áp dụng chính sách giá cước tại mục 4.1 kèm theo chính sách hỗ trợ bảo lưu thời hạn quy định tại mục 4.3.

4.3    Chính sách hỗ trợ bảo lưu thời hạn đối với khách hàng chuyển đổi:

-         Bảo lưu thời hạn còn lại của chứng thư cũ của khách hàng theo hợp đồng khách hàng đã ký kết với CK-CA.

-         Đối với khách hàng CK-CA không cung cấp được một trong các loại giấy tờ theo điều kiện quy định. Điều kiện để khách hàng được chuyển đổi và cộng thời gian bảo lưu, khách hàng phải đăng ký mới thêm gói cước VNPT-CA và được bảo lưu thời gian của chứng thư CK-CA như sau:

+ Thu hồi lại Token cũ CK-CA, trang bị cho cho khách hàng thiết bị Token mới VNPT-CA.

+ Bảo lưu thời gian cho các khách hàng theo nguyên tắc:

*  Lưu ý:  Đối với số ngày lẻ làm theo nguyên tắc tính tròn tháng (thời gian lẻ còn lại của khách hàng < 15 ngày không cộng tháng. Thời gian lẻ còn lại > 15 ngày sẽ làm tròn 01 tháng.)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại : (058) 3562567


Tin tức khác

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.