Thông tin cần biết khi hòa mạng

THỦ TỤC KHI YÊU CẦU DỊCH VỤ

  I. Đố i với khách hàng lắp đặt mới:
    1/ Để đăng ký sử dụng các loại dịch vụ, quý khách là cá nhân khi đến giao dịch cần mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh và hộ khẩu; Nếu là doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức quý khách phải có chữ ký của trưởng doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan tổ chức (theo quyết định bổ nhiệm người đứng đầu ) và dấu cuả đơn vị trên phiếu yêu cầu kèm theo giấy phép thành lập doanh nghiệp và mã số thuế.
    2/ Trường hợp quý khách là cá nhân tại tỉnh ngoài, các đơn vị đăng ký kinh doanh ngoài tỉnh, hoặc các tổ chức cá nhân có yếu tố nước ngoài (như người nước ngoài, DN liên doanh với nước ngoài, DN nước ngoài, các tổ chức nước ngoài) vẫn được xem xét giải quyết ký hợp đồng nếu quý khách bổ sung đầy đủ các hồ sơ giấy tờ theo quy định .
    3/ Các bước tiếp theo như sau:
a. Quý khách nhận phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin vào phiếu theo yêu cầu
b. Nếu khả năng mạng lưới đáp ứng được ngay, GDV sẽ tiến hành lập hợp đồng cho quý khách. Nếu cần khảo sát, công nhân dây máy sẽ thực hiện và gửi giấy mời cho quý khách sau khi khảo sát xong
c. Quý khách tiến hành ký hợp đồng và thanh toán phí hòa mạng
d. Công nhân dây máy lắp đặt máy, Quý khách ký biên bản bàn giao và các giấy tờ liên quan.
  II. Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VNPT:
    1/ Khi có yêu cầu lắp đặt, sử dụng thêm các dịch vụ: Nếu quý khách là cá nhân thì chủ thuê bao cần cầm theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi giao dịch.
    2/ Nếu quý khách là doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của trưởng doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức và dấu đơn vị trên phiếu đăng ký. Ngoài ra, các dịch vụ viễn thông của VNPT mà quý khách đang sử dụng không bị ngưng máy do nợ cước .   
    3/ Các bước tiếp theo như sau:
a. Nhận phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin vào phiếu theo yêu cầu
b. Nếu khả năng mạng lưới đáp ứng được ngay, GDV sẽ tiến hành lập hợp đồng cho quý khách. Nếu cần khảo sát, công nhân dây máy sẽ thực hiện và gửi giấy mời cho quý khách lên làm hợp đồng sau khi khảo sát xong
c. Quý khách tiến hành ký hợp đồng và thanh toán phí hòa mạng
d. Công nhân dây máy lắp đặt máy , Quý khách ký biên bản bàn giao và các giấy tờ liên quan.

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.