Gói tốc độ FUD

 
Gói tốc độ FUD

Gói tốc độ FUD

Tốc độ truy cập: 14 Mbps

Phí hòa mạng : miễn phí

160.000 đồng/tháng (chưa VAT)

QUY ĐỊNH CƯỚC DỊCH VỤ FIBERVNN ÁP DỤNG RIÊNG 

CHO KHÁCH HÀNG GIÁO DỤC, Y TẾ, CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

1. Đối tượng:

1.1 Đối tượng 1:

- Tổ chức thuộc ngành Giáo dục tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Trường học, các Trung tâm đào tạo, . . .).

- Tổ chức thuộc ngành Y tế tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Cơ quan Bộ Y tế, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế, Bệnh viện, . . . ).

1.2 Đối tượng 2:

- Khách hàng Cơ quan hành chính Nhà nước:

            + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan chuyên môn trực thuộc;

            + Các cơ quan Đảng, HĐND, UBND các cấp và cơ quan chuyên môn trực thuộc;

            + Các Sở Ban Ngành và các cơ quan trực thuộc.

- CB-CNV đang làm việc tại các tổ chức thuộc ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- CB-CNV đang làm việc tại các tổ chức thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Mức cước áp dụng:

3. Quy định khác:

- Khách hàng phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. Trường hợp khách hàng vi phạm cam kết thời gian sử dụng tối thiểu phải bồi thường cam kết 500.000 đồng.

- Đối với CB-CNV đang làm việc tại các tổ chức thuộc ngành Giáo dục, Y tế phải có giấy xác nhận đang công tác tại tổ chức đó.

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Gói tốc độ F3

  Tốc độ truy cập: 66 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2

  Tốc độ truy cập: 60 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F1

  Tốc độ truy cập: 52 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2K

  Tốc độ truy cập: 36 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2H

  Tốc độ truy cập: 40 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2I

  Tốc độ truy cập: 30 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.