Gói cước tích hợp

 
Gói cước tích hợp

1. Gói tích hợp 2 dịch vụ Cố định và Internet
 
2. Gói tích hợp 3 dịch vụ Cố định, Di động và MegaVNN
 
3. Gói tích hợp 4 dịch vụ Cố định, Mega, MyTV và Vinaphone

4. Gói cước tích hợp 2 dịch vụ viễn thông Mega MyTV1 : Double Play4. Gói cước tích hợp 2 dịch vụ viễn thông Mega MyTV1 : Double Play
 
5. Gói cước tích hợp 2 dịch vụ viễn thông Mega MyTV2 : Double Play

6. Gói cước tích hợp 3 dịch vụ viễn thông Mega MyTV3 : Triple Play

7. Gói cước tích hợp 3 dịch vụ viễn thông Mega MyTV4 : Triple Play

0

CÁC GÓI CƯỚC TÍCH HỢP

1. Gói tích hợp 2 dịch vụ Cố định và Internet
- Điều kiện : Khách hàng đang sử dụng 1 máy điện thoại cố định của VNPT và 1 đường truyền sử dụng Internet ADSL
- Chính sách : được miễn 100% cước thuê bao điện thoại cố định, tương đương 20.000 đồng/tháng.

2. Gói tích hợp 3 dịch vụ Cố định, Di động và MegaVNN
- Điều kiện : Khách hàng đang sử dụng 1 máy điện thoại cố định của VNPT, 1 máy di động Vinaphone trả sau và 1 đường Internet ADSL.
  Các thuê bao tham gia gói cước này thu chung một hóa đơn thanh toán.
- Chính sách : được miễn 100% cước thuê bao điện thoại cố định, tương đương 20.000 đồng / tháng và 50% cước thuê bao MegaVNN tốc độ tương ứng hoặc di động trả sau (Do khách hàng lựa chọn)
Cụ thể :
    + Gói MegaBasic: giảm 50% cước tối thiểu (giảm: 9.090 đồng/tháng) không phân biệt trọn gói hay lưu lượng.
   + Gói Mega Easy: giảm 50% cước thuê bao (giảm: 12.000 đồng/tháng) không phân biệt trọn gói hay lưu lượng.
   + Gói Mega Family: giảm 50% cước thuê bao ( 17.500 đồng/tháng) không phân biệt trọn gói hay lưu lượng...

3. Gói tích hợp 4 dịch vụ Cố định, Mega, MyTV và Vinaphone
- Điều kiện : Đang sử dụng 1 máy điện thoại cố định của VNPT, 1 máy di động Vinaphone trả sau, 1 MyTV và 1 đường Internet ADSL.
Các thuê bao tham gia gói cước này thu chung 1 hóa đơn thanh toán
- Chính sách : được miễn 100% cước thuê bao điện thoại cố định, tương đương 20.000 đồng / tháng và 50% cước thuê bao di động trả sau, tương đương 25.000 đồng / tháng.

4. Gói cước tích hợp 2 dịch vụ viễn thông Mega MyTV1 : Double Play
- Điều kiện: Thuê bao là cá nhân/ hộ gia đình sử dụng đồng thời dịch vụ Mega Easy hoặc Mega Family và MyTV trên cùng một đường dây xDSL.
- Chính sách : Tham gia gói cước tích hợp này cho phép khách hàng truy cập Internet, xem truyền hình không giới hạn :
+ Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Easy
+  Sử dụng dịch vụ MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD trọn gói
    Giá: 299.000 đ / tháng

5. Gói cước tích hợp 2 dịch vụ viễn thông Mega MyTV2 : Double Play
- Điều kiện : Thuê bao là cá nhân/ hộ gia đình sử dụng đồng thời dịch vụ Mega Family và MyTV trên cùng một đường dây xDSL.
- Chính sách :  Tham gia gói cước tích hợp này cho phép khách hàng truy cập Internet, xem truyền hình không giới hạn :
+  Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Family
+ Sử dụng dịch vụ MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD trọn gói
   Giá : 379.000 đ / tháng

6. Gói cước tích hợp 3 dịch vụ viễn thông Mega MyTV3 : Triple Play
- Điều kiện : Thuê bao là cá nhân/ hộ gia đình sử dụng đồng thời dịch vụ Mega Easy hoặc Mega Family và MyTV trên cùng một đường dây xDSL.
- Chính sách :  Tham gia gói cước tích hợp này cho phép khách hàng truy cập Internet, xem truyền hình và điện thoại cố định không giới hạn :
+ Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Easy
+ Sử dụng dịch vụ MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD trọn gói
+ Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) thực hiện cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh PSTN và 171 (của VNPT) với thời gian gọi không hạn chế.
+ Giảm 50% cước gọi từ thuê bao điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) tới các thuê bao di động VNP, VMS .
+ Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.
    Giá: 339.000 VNĐ/ tháng

7. Gói cước tích hợp 3 dịch vụ viễn thông Mega MyTV4 : Triple Play
- Điều kiện : Thuê bao là cá nhân/ hộ gia đình sử dụng đồng thời dịch vụ Mega Easy hoặc Mega Family và MyTV trên cùng một đường dây xDSL.
- Chính sách : Tham gia gói cước tích hợp này cho phép khách hàng truy cập Internet, xem truyền hình và điện thoại cố định không giới hạn :
+ Truy cập Internet không giới hạn với gói Mega Family
+ Sử dụng dịch vụ MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD trọn gói
+ Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) thực hiện cuộc gọi nội hạt, liên tỉnh PSTN và 171 (của VNPT) với thời gian gọi không hạn chế
+ Giảm 50% cước gọi từ thuê bao điện thoại cố định (vô tuyến hoặc hữu tuyến) tới các thuê bao di động VNP, VMS .
+ Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.
   Giá: 429.000 VNĐ/ tháng

 

Gói cước khác cùng dịch vụ

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.