Các gói cước cộng thêm

 
Các gói cước cộng thêm

Cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV)

Cước các dịch vụ nội dung cộng thêm (MyTV Plus)

Cước dịch vụ truyền hình hội nghị

0

CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM CỦA DỊCH VỤ MYTV

1. Quy định cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV):

1.1. Quy định cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV) áp dụng với gói cước MyTV Silver và MyTV Silver HD:

                                                                           (ĐVT: đồng/ STB/ tháng- Chưa bao gồm 10%  thuế GTGT)

1.2. Mức cước dịch vụ theo yêu cầu áp dụng cho tất cả các gói cước:

                                                                  (ĐVT: đồng/ STB/ tháng- Chưa bao gồm 10%  thuế GTGT)

2. Quy định cước các dịch vụ nội dung cộng thêm (MyTV Plus): Hiện tại hệ thống đang cung cấp các gói nội dung cộng thêm như sau:

2.1. Gói kênh VTVcab: 30.000 đồng/STB/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

- Mức cước tính tròn tháng không phân biệt thời điểm đăng ký hay hủy trong tháng.

- Hủy gói kênh có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

2.2. Gói kênh K+: 125.000 đồng/STB/tháng (đã bao gồm thuế GTGT)

- Cước tính tròn tháng không phân biệt thời điểm đăng ký hay hủy trong tháng.

- Hủy gói kênh có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

- Đối với thuê bao MyTV đăng ký sử dụng gói kênh K+ trước 0h00 ngày 21 hàng tháng: Thuê bao phải thanh toán cước thuê bao sử dụng trọn tháng gói kênh K+ của tháng đó.

- Đối với thuê bao MyTV đăng ký sử dụng gói kênh K+ từ 0h00 ngày 21 hàng tháng (từ ngày 21 đến hết tháng): Thuê bao không phải thanh toán cước thuê bao sử dụng gói kênh K+ của tháng đăng ký (từ ngày 21 đến hết tháng) nhưng phải thanh toán trọn tháng cước thuê bao sử dụng gói kênh K+ của tháng tiếp theo.

2.3. Gói HBO on demand: 40.000 đồng/STB/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

- Cước tính tròn tháng không phân biệt thời điểm đăng ký hay hủy trong tháng.

- Hủy gói kênh có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

2.4. Gói FaFim: 40.000 đồng/bộ giải mã/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

- Cước tính tròn tháng không phân biệt thời điểm đăng ký hay hủy trong tháng.

- Hủy gói kênh có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

2.5. Gói FIM+

a/ Phim Gói (SVOD):

- Mức cước: 50.000 đồng/STB/tháng (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời điểm tính cước đối với gói SVOD khi khách hàng đăng ký sử dụng:

            + Từ ngày 01 - ngày 10 trong tháng: thu 100% mức phí gói cước.

            + Từ ngày 11 - ngày 25 trong tháng: thu 50% mức phí gói cước.

            + Từ ngày 26 đến cuối tháng: thu 20% mức phí gói cước.

- Gia hạn gói cước: Gói cước sẽ tự động gia hạn cho các tháng tiếp theo trong trường hợp khách hàng không thực hiện hủy gói cước trong tháng trước đó.

- Hủy gói cước: Việc hủy gói cước trong tháng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 của tháng kế tiếp.

b/ Phim có phí (TVOD): Mức cước từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/phim/STB/48 giờ (đã bao gồm thuế VAT). Đối với các phim khuyến mại, mức cước bằng 50% mức cước của nội dung đó trước khuyến mại.

2.6. Gói DANET

a/ Phim gói (SVOD)

- Mức cước: 50.000đ/STB/tháng (chưa thuế GTGT)

- Thời điểm tính cước:

            + Từ ngày 1 – 10 trong tháng: thu 100% mức phí gói cước.

            + Từ ngày 11 - 25 trong tháng: thu 50% mức phí gói cước.

            + Từ 26 đến cuối tháng: thu 20% mức phí gói cước.

- Gia hạn gói cước: Gói cước sẽ tự động gia hạn cho các tháng tiếp theo trong trường hợp khách hàng không thực hiện hủy gói cước trong tháng trước đó.

- Hủy gói cước: khách hàng có thể hủy tại mọi thời điểm nhưng vẫn được xem đến hết tháng đăng ký. Việc hủy gói cước trong tháng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 của tháng tiếp theo.

- Đối với chương trình dùng thử tháng đầu tiên đăng ký:

            + Khách hàng đăng ký lần đầu tiên được dùng thử 1 tháng từ ngày thứ n tháng        X đến ngày n-1 của tháng X+1. Trong thời gian dùng thử, khách hàng không mất phí. Hệ thông sẽ tự động tính cước từ ngày n của tháng X+1.

            + Khách hàng có thể hủy tại bất kỳ thời điểm nào:

  Nếu hủy trong thời gian thử nghiệm: Khách hàng không mất phí và không thể tiếp tục xem nội dung ngay thời điểm hủy thành công.

 Nếu hủy trong thời gian đã tính cước của tháng X+1: Khách hàng mất phí tại tháng tính cước và vẫn được xem nội dung đến hết tháng đó. Lệnh hủy có hiệu lực từ ngày 01 tháng tiếp theo.

 Nếu hủy trong thời gian thử nghiệm và đăng ký tiếp tục ngay sau đó: Khách hàng sẽ bị tính cước từ thời điểm đăng ký lại.

b/ Phim có phí (TVOD): Mức giá theo quy định sau

c/ Phim miễn phí kèm quảng cáo (AVOD): miễn phí

2.7. Cloud Game: 45.000 đồng/STB/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

- Cước tính tròn tháng không phân biệt thời điểm đăng ký hay hủy trong tháng.

- Hủy gói có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

- Miễn phí cước thuê bao dịch vụ Cloud Game của tháng đăng ký cho khách hàng MyTV lần đầu tiên đăng ký sử dụng dịch vụ Cloud Game trên Hệ thống truyền hình MyTV.

2.8. Quy định chung:

- Không áp dụng chính sách giảm giá đối với những khách hàng đăng ký sử dụng từ 02 bộ giải mã trở lên tại một địa chỉ.

- Không áp dụng chính sách giảm giá đối với khách hàng trả trước.

- Không áp dụng chính sách giảm giá đối với các đối tượng khách hàng đặc biệt do Tập đoàn quy định.

- Không áp dụng các hình thức khuyến mại đối trừ các chương trình khuyến mại do VNPT-Media và đối tác thực hiện cho tập khách hàng MyTV.

- Không thực hiện giảm giá cước đối với Tivi (STB) phụ khi khách hàng sử dụng các gói nội dung cộng thêm bao gồm gói kênh K+, VTVcab, HBO on demand, FaFim…

- Khách hàng chỉ được quyền đăng ký sử dụng gói nội dung cộng thêm trên màn hình EPG của TV (STB) chính, hệ thống mặc định khoá quyền đăng ký của khách hàng trên EPG của tất cả TV phụ. Nếu khách hàng muốn đăng ký các gói nội dung cộng thêm trên TV phụ thì cần phải liên hệ với TTKD tỉnh/thành phố để được mở quyền đăng ký cho các TV phụ này.

- Không áp dụng bất kỳ hình thức khuyến mại, giảm giá nào đối với gói Danet trừ các chương trình khuyến mại tổ chức thực hiện giữa VNPT-Media và đối tác thống nhất bằng văn bản.

- Để tránh rủi ro việc nợ khó đòi cao, hạn mức tiêu dùng tối đa hàng tháng cho khách hàng sử dụng gói dịch vụ Danet được giới hạn là 2.000.000 đồng/tháng/thuê bao (gồm cả dịch vụ TVOD và SVOD). Khi khách hàng tiêu dùng tới hạn mức tiêu dùng tối đa, hệ thống sẽ có thông báo được gửi tới màn hình của khách hàng về việc tạm ngưng cung cấp dịch vụ đến hết tháng đó. Tại tháng kế tiếp, hệ thống sẽ tự động gia hạn nếu khách hàng không thực hiện hủy gói cước.

3. Cước dịch vụ truyền hình hội nghị

- Dịch vụ Truyền hình hội nghị trên MyTV là giải pháp truyền tải âm thanh, hình ảnh giữa hai hay nhiều địa điểm từ xa, kết nối qua đường truyền mạng giúp các địa điểm tương tác một chiều. Dịch vụ này được triển khai nhằm phục vụ các phiên họp trực tuyến cho Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, Sở, Ban, ngành, UBND Tỉnh, huyện, thị đến cấp xã, phường.

- Do dịch vụ mang tính cộng thêm trên MyTV nên giá cước dịch vụ ở mức thấp hơn nhiều so với các dịch vụ Truyền hình hội nghị khác, cụ thể:

 

 

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Gói dịch vụ MyTV Gold

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.