Bảng giá cước dịch vụ MYTV

 
Bảng giá cước dịch vụ MYTV


0

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Bộ giải mã Set Top Box độ phân giải HD

  (Áp dụng cho Quý khách đăng ký tất cả các gói cước của MyTV)

  Giá: 1.250.000 đồng / Set-top-box
   

 • Bộ giải mã Set Top Box độ phân giải SD 

  (Áp dụng cho Quý khách đăng ký các gói cước MyTV Silver và MyTV Gold)

  Giá: 800.000 đồng / Sep-top-box

   

 • Cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV)

  Cước các dịch vụ nội dung cộng thêm (MyTV Plus)

  Cước dịch vụ truyền hình hội nghị

 • Gói dịch vụ Mytv Gold HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ MyTV Gold

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.