Bảng giá cước dịch vụ FTTH (cáp quang)

 
Bảng giá cước dịch vụ FTTH (cáp quang)

0Ghi chú: Không áp dụng gói cước F2E8, F2E, F2I, F2K, F2H đối với khách hàng là Đại lý Internet.

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Gói tốc độ FUD

  Tốc độ truy cập: 14 Mbps

  Phí hòa mạng : miễn phí

 • Gói tốc độ F6

  Tốc độ truy cập: 100 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F5

  Tốc độ truy cập: 80 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F4

  Tốc độ truy cập: 70 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F3

  Tốc độ truy cập: 66 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2

  Tốc độ truy cập: 60 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F1

  Tốc độ truy cập: 52 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2K

  Tốc độ truy cập: 36 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2H

  Tốc độ truy cập: 40 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2I

  Tốc độ truy cập: 30 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.