Bảo hiểm xã hội

VNPT-BHXH là dịch vụ kê khai BHXH điện tử do Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam cung cấp.
- Kết hợp với dịch vụ VNPT-CA để cung cấp 1 giải pháp giao dịch BHXH điện tử hoàn chỉnh, an toàn, chính xác, nhanh chóng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị HCSN, trường học với cơ quan BHXH trên toàn quốc.
- Đáp ứng đầy đủ các quy định của BHXH Việt Nam ở các nghiệp vụ:
+ Thu BHXH, BHYT, BHTN
+ Sổ BHXH, Thẻ BHYT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

I. DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KÊ KHAI BHXH (VNPT-BHXH):

Gói kê khai, nộp trực tuyến VNPT-BHXH

1 năm (+ 6 tháng)

2 năm (+ 9 tháng)

3 năm (+ 12 tháng)

VNPT-VAN 10

200.000 đ

320.000 đ

380.000 đ

VNPT-VAN 100

500.000 đ

800.000 đ

950.000 đ

VNPT-VAN 1000

800.000 đ

1.280.000 đ

1.520.000 đ

VNPT-VAN MAX

1.100.000 đ

1.760.000 đ

2.090.000 đ

 

II. DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP VNPT-CA + KÊ KHAI BHXH:

Gói kê khai, nộp trực tuyến VNPT-BHXH

1 năm (+ 6 tháng)

2 năm (+ 9 tháng)

3 năm (+ 12 tháng)

VNPT-VAN 10

900.000 đ

1.600.000 đ

1.800.000 đ

VNPT-VAN 100

1.100.000 đ

1.760.000 đ

2.090.000 đ

VNPT-VAN 1000

1.400.000 đ

2.240.000 đ

2.660.000 đ

VNPT-VAN MAX

1.600.000 đ

2.560.000 đ

3.040.000 đ

 

(Các mức giá trên chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)

Copyright © 2016-2017 Trung tâm Kinh doanh - VNPT Khánh Hòa. All rights reserved.